3sauny.cz

Kdy chodit do sauny?

Optimální doba saunování je v podvečer, aby po saunové lázni mohl následovat spánek, a nejdříve dvě hodiny po konzumaci posledního jídla. Proto se i děti ve školkách saunují před obědem a po jídle jdou spát. U vrcholových sportovců jsou do tréninkového plánu zařazeny regenerační dny a podléhají dohodě a návrhu celého realizačního týmu (trenér, masér, psycholog, apod.).

Rodinná, romantická i historická sauna

Základní ceník
50 min 400,- Kč
80 min 450,- Kč
110 min 500,- Kč
dalších 60 min 100,- Kč